понеділок, 1 лютого 2016 р.

Чотирнадцять років загальноосвітні навчальні заклади працювали за Інструкцією з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 26.06.2000 № 240.
У зв’язку з набранням чинності нових нормативних актів, що регламентують ведення діловодства, до Міністерства почали надходити звернення керівників, заступників керівників загальноосвітніх навчальних закладів за роз’ясненнями щодо порядку ведення діловодства у школах, створення та використання електронних документів, зокрема електронного класного журналу, а також порядку зберігання документів, передачі їх архівним установам тощо.
З метою встановлення єдиних вимог до ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах, строків зберігання документів, проведення експертизи цінності документів, особливо у закладах з малою чисельністю учнів та працівників, Міністерством було розроблено та погоджено Укрдержархівом проект нової Інструкції.
Проект нової Інструкції містить 7 розділів, серед яких 3 нові, зокрема: розділ 5. «Складення номенклатури справ», розділ 6. «Формування справ, зберігання документів», розділ 7. «Експертиза цінності документів. Порядок підготовки справ до передачі для архівного зберігання» і 21 додаток.
Просимо до 25 липня 2014 року висловитись щодо запропонованих змін і доповнень.
Пропозиції надсилати на електронну пошту: s_kharchenko@mon.gov.ua.

Наказом МОНУ від 29 листопада 2013 року №1655  скасовано наказ Міністерства освіти і науки України від 28 серпня 2013 року №1239 " Про затвердження Типової інструкції з діловодства у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності". Одночасно поновлено дію наказу від 23 червня 2000 року №240 "Про затвердження Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах I - III ступенів".
Нова інструкція з діловодства у школах. Наказ МОН № 1239 від 28.08.13 рокуОформлення записів до трудової книжки

Особові справи педагогічних працівників.

Діловодство. Журнал обліку перебування працівників на роботі. Журнал реєстрації відряджень працівників. Книга обліку видачі посадових (робочих) інструкцій. Журнал обліку ознайомлення працівників з правилами внутрішнього трудового розпорядку.

Джерело: ДОВІДНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛИ |№ 6 червень, 2013|


Мін'юст роз'яснив, як можна відкликати згоду на обробку персональних даних1 коментар: